تعرفه اشتراک

ashome-Image ashome-Image ashome-Image ashome-Image

پلن مشاور

 • ثبت فایل (نامحدود)
 • ثبت درخواست (نامحدود)
 • تطبیق فایل شخصی
 • سیستم فایلینگ هوشمند
 • مشاهده امکانات
200,000 (تومان) ماهانه

پلن املاک

 • وب سایت اختصاصی
 • سیستم مدیریت املاک
 • تطبیق هوشمند فایل
 • سیستم فایلینگ هوشمند
 • مشاهده امکانات
5,000,000 (تومان) سالانه

پلن املاک

 • وب سایت اختصاصی
 • سیستم مدیریت املاک
 • تطبیق هوشمند فایل
 • سیستم فایلینگ هوشمند
 • مشاهده امکانات
12,000,000 (تومان) سه ساله