معماری و دکوراسیون

ashome-Image ashome-Image ashome-Image ashome-Image
معماری مدرن چیست ؟

معماری مدرن چیست ؟

ashome ashome

طلوع معماری مدرن زمانی آغاز شد که صنعت دستی با صنعتی سازی ماشینی جایگزین شد. معماران مدرن برای ابداع روش‌های ساختمانی تلاش کردند که بیشتر بر نحوه زندگی انسان‌ها در مقایسه با آنچه که زیبا می‌دانستند تمرکز داشت. این معماری مانند سبک های احیاگر احساساتی نیست. در عوض، نوآورانه، تجربی و حداقلی است.

مشاهده مطلب
نمای ساختمان و اهمیت آن

نمای ساختمان و اهمیت آن

ashome ashome

یکی از مهمترین قسمت های ساختمان که باعث فروش بهتر آن در هنگام عرضه به خریدار ملک می شود ، نمای ساختمان می باشد. نمای ساختمان نقش بسیار زیادی در جلوه دادن یک ملک می گردد. در واقع این نمای ساختمان است که به آن جلوه داده و آن را متفاوت می گرداند. ممکن است یک ملک با نقشه متوسط که نمای آن بسیار خاص است ، مشتری بیشتری نسبت به ملکی با نقشه عالی ولی نمای متوسط داشته باشد.

مشاهده مطلب